Asbestinventarisatie

Envisol is uw partner als het om asbest gaat.

Wij hebben ruime ervaring met het inventariseren van asbest in zowel gebouwen, objecten, industrie en maritiem.

 

Voorafgaand aan asbestverwijdering en/of sloopwerkzaamheden is het verplicht om eerst een asbestinventarisatie te laten uitvoeren om vast te stellen of er asbesthoudende materialen aanwezig zijn die met specifieke beschermende maatregelen verwijderd moeten worden. Een asbestinventarisatie-onderzoek moet conform bijlage XIIIa behorende bij artikel 4.27 van de Arbeidsomstandighedenregeling uitgevoerd worden.

 

Envisol beschikt over het procescertificaat asbestinventarisatie en is bevoegd voor inventariseren van asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of met asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident.

 

Envisol levert voor asbest de volgende diensten:

 • Asbestinventarisatie
 • Inspectie na oplevering van asbestverwijderingswerkzaamheden
 • Opstellen asbestbeheersplan en monitoring hiervan
 • Projectmanagment,, toezicht en projectondersteuning
 • Uitvoeren van risicobeoordelingen conform NEN2991
 • Verzorgen van de sloopmeldingen    

Ook voor slopen is Envisol uw aangewezen partner.

Voor sloop van gebouwen en/of objecten levert Envisol een breed pakket van diensten

zoals: 

 • Begeleiding van de sloopwerken
 • Kostenramingen en aanbestedingen
 • Oplevering van de werkzaamheden en afsluiting van het project
 • Opstellen van sloopbestek, V&G plan en sloopveiligheidsplan
 • Projectmanagment,, toezicht en projectondersteuning
 • Verzorgen van de sloopmeldingen

 

De missie van Envisol is de opdrachtgever te ontzorgen met alles wat komt kijken bij het slopen van gebouwen en/of objecten en dat de werkzaamheden veilig en verantwoord zijn uitgevoerd.